Поліпшення огороджувальних конструкцій будівель

На цій веб-сторінці розміщено інформацію про енергоефективні заходи, запроваджені в комерційних, промислових та громадських будівлях, а також в житлових будинках, в основі яких лежить поліпшення огороджувальних конструкцій будівель.

Заходи, націлені на зменшення питомого енергоспоживання у будівлях, дозволяють не лише заощадити різні види енергії, але й скоротити викиди парникових газів.

Нижче наведено посилання на сайти, де можна знайти додаткову інформацію: