Фінансування проектів

Зазвичай фінансування проектів здійснюється шляхом запозичення коштів (кредитне фінансування) або шляхом випуску акцій. Існують також і інші фінансові інструменти, що залучаються для реалізації проектів, які мають свої особливості і відповідні назви. Перелічені нижче організації надають фінансові ресурси розробникам проектів. Одні з них мають лише фінансові цілі, тоді як інші мають і фінансові, і громадські цілі, які пов’язані з їхніми функціями: