Неурядові організації (НУО)

Термін НУО був запроваджений ООН і зазвичай стосується організацій, що не належать до центральних або місцевих органів виконавчої влади, а також не є традиційними бізнес-структурами. У випадках коли НУО повністю або частково фінансуються урядом, такі організації підтримують свій неурядовий статус шляхом незалучення представників центральних або місцевих органів виконавчої влади до своїх членів. Відомо чимало способів класифікації НУО. Згідно із запропонованою Світовим банком класифікацією такі організації можна поділити на Оперативні та Адвокативні, [24]. Оперативні НУО прагнуть досягти «малих позитивних змін шляхом виконання конкретних проектів, [25]. Так, зокрема, вони залучають фінансові ресурси, матеріали та волонтерів, аби започаткувати програми у сфері енергоефективності та поновлюваної енергетики на міісцевому рівні. Визначним видом діяльності оперативних НУО є запровадження проектів, [25]. Адвокативні НУО прагнуть досягти «великомасштабних позитивних змін шляхом непрямого впливу на політичну систему, [25]. На відміну від оперативного виконання конкретних проектів, такі організації шляхом лобіювання, обговорення в пресі та дій своїх активістів зазвичай намагаються пригорнути увагу до конкретної проблеми, підвищити свідомість і обізнаність широкого загалу з різними її аспектами.

Нижче наведено посилання на обидва типи НУО, які активно працюють в Україні у сфері «зеленої» енергії

List of NGOs

Organisation Name Website Address Organisation Location
Agency for Rational Energy Use & Ecology www.arena-eco.com Kyiv, Ukraine
Alliance New Energy of Ukraine www.newenergy.org.ua Kyiv, Ukraine
Alliance to Save Energy www.ase.org Kyiv - Washington
EcoPravo - Kharkiv www.ecopravo.kharkov.ua Kharkiv
Environment, People, Law (EPL) epl.org.ua Lviv
Environmental (Green) Investment Fund www.ecoinvest.comua Kyiv, Ukraine
European-Ukrainian Energy Agency www.euea-energyagency.org Kyiv, Ukraine
FDEEM www.fdeem.org.ua Kyiv, Ukraine
Green Wave ecoclub.kiev.ua Kyiv, Ukraine
National Ecological Centre of Ukraine www.necu.org.ua Kyiv, Ukraine
NGO Working Group on Climate Change climategroup.org.ua Kyiv, Ukraine
Ukrainian Wind Energy Association www.uwea.com.ua Kyiv, Ukraine
Ukrainian-American Environmental Association www.usukraine.org Kyiv-Takoma Park
US-Ukraine business council www.usubc.org Kyiv, Ukraine