Інвестиційні фонди

Фінансування проектів «зеленої» енергетики шляхом купівлі акцій компаній, які їх реалізовують, здійснюється міжнародними, двосторонніми та місцевими інвестиційними фондами, фінансовими компаніями і різноманітними венчурними фондами. Шляхом купівлі акцій інвестиційні фонди привносять кошти, які є необхідними для запозичення коштів у МФІ (для великих та середніх проектів) або у комерційних банків (для середніх та малих проектів).

Нижче наведено дані про кілька таких інвестиційних фондів, що діють на теренах України:

List of Equity Funds

Organisation Name Website Address Organisation Location
SigmaBeyzer www.sigmableyzer.com Houston, USA/Kiev, Ukraine
Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) www.usaid.gov Kiev, Ukraine