Академічні інститути

Національні академія наук України (НАНУ) є найвищим державним керівним органом у науково-дослідницькій сфері і однією з шести державних академій. Їй підпорядковано багато НДІ, які працюють не лише у  сфері фундаментальних, але й соціально-економічних наук. Академія наук має статус «державного органа», але є самоврядівною у питаннях, що стосуються власної діяльності.

НАНУ має шість Регіональних наукових центрів, які також підпорядковано Міністерству освіти і науки, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Їхня діальність націлена на розвиток науково-дослідного потенціалу відповідних регіонів та об’єднання зусиль вчених для розв’язання пріоритетних регіональних проблем.

Академія наук має розгалужену інфраструктуру для проведення науково-дослідних робіт, до якої входять // належать підприємства, що виробляють зразки нової продукції, дослідно-конструкторські бюро, інженерні центри, які скоординовано працюють над втіленням результатів наукових досліджень у життя. При багатьох академічних інститутах створено малі та спільні підприємства, які активно сприяють комерціалізації наукових здобутків. Академічні інститути були засновниками перших в Україні технологічних парків, а тепер відіграють ключову // вирішальну роль в роботі п’яти науково-інженергих центрів, які згідно з українським законодавством отримали певні інвестиційні пільги для сприяння інноваційному розвитку.

Нижче наведено посилання на НДІ, які відіграють ключову роль у сфері «зеленої енергетики».

List of Acdemic Entities

Organisation Name Website Address Organisation Location
Coal Energy Technology Institute www.nas.gov.ua Kyiv, Ukraine
Gas Institute ingas.org.ua Kyiv, Ukraine
Institute of Engineering Thermophysics www.ittf.kievua Kyiv, Ukraine
Institute of General Energy www.ienergy.kievua Kyiv, Ukraine
Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals www.iggcm.org.ua Lviv
Institute of Renewable Energy www.ive.org.ua Kyiv, Ukraine
Ukrainian Research Institute of Forestry & Forest Melioration uriffm.org.ua Kharkiv